» Thông tin » Hồ Sơ Công Chứng

Danh Sách Sinh Viên 

I/ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN.

1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

3. Đối với cá nhân: Giấy tờ tuỳ thân của những người giao kết hợp đồng, giao dịch (CMND hoặc Hộ chiếu); Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

     Đối với tổ chức: Giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện của tổ chức, pháp nhân và giấy tờ tuỳ thân của người đó (CMND hoặc Hộ chiếu);

- Nếu đại diện theo pháp luật (Quyết định bổ nhiệm, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh..)

- Nếu đại diện theo uỷ quyền (Giấy uỷ quyền).

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế, đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

 

II/ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN THẢO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG:

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ đã nêu ở mục I trên đây và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch với Công chứng viên.

 

* LƯU Ý:

1. Những giấy tờ hướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào từng bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cụ thể, Công chứng viên có thể đề nghị người yêu cầu công chứng bổ sung thêm giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có như:

            - Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn, ly hôn, chứng tử, độcthân)

            - Giấy tờ chứng minh tài sản chung hay riêng của vợ chồng.

            - Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp, giấy tờ có liên quan như Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, v.v...

2. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ (bản photo) cho Công chứng viên, khi nộp bản photo thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Riêng với dự thảo hợp đồng, giao dịch thì phải nộp ít nhất là 02 bản.