» Thông tin » Lĩnh Vực Hoạt Động

Danh Sách Sinh Viên 

 - Công chứng hợp đồng mua bán, vay mượn, tặng cho, cầm cố, bảo lãnh, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.
    - Công chứng hợp đồng mua bán, vay mượn, tặng cho, cầm cố, thế chấp tài sản.

    - Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản của bên thứ ba.

    - Công chứng các hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

    - Công chứng hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ.

    - Công chứng hợp đồng bán đấu giá tài sản.

    - Công chứng hợp đồng kinh tế.

    - Công chứng văn bản thoả thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ chồng.

    - Công chứng Di chúc, Nhận lưu giữ di chúc.

    - Công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

    - Công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

    - Công chứng Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

    - Công chứng Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền.

    - Công chứng các hợp đồng, giao dịch hợp pháp khác theo yêu cầu của khách hàng.

    - Cấp hồ sơ công chứng đã lưu giữ.

            Đặc biệt, khách hàng yêu cầu công chứng có thể được Luật sư của Văn phòng công chứng Hội An tư vấn pháp luật, hướng dẫn soạn thảo hợp đồng, văn bản giao dịch.

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC

 

                                    -  Buổi sáng               : từ 07h30 đến 11h30                        

                                    -  Buổi chiều             : từ 13h00 đến 17h00.

 

Văn phòng công chứng Hội An thực hiện việc công chứng vào tất cả các ngày trong tuần, công chứng ngoài giờ, công chứng ngoài trụ sở, công chứng tại nhà các yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật.

Khách hàng yêu cầu công chứng ở tất cả các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam và các nơi khác có thể liên hệ trao đổi trước với Văn phòng công chứng Hội An để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể về phương thức và thời gian công chứng.

 

            Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

                                                                                                 Hội An, ngày 05 tháng 01 năm 2009

                                                                                                       TRƯỞNG VĂN PHÒNG

 

 

 

                                                                                                                  Công chứng viên

                                                                                                               NGUYỄN VĂN HẢI