» Thông tin » Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Danh Sách Sinh Viên 

 .  Thông tin liên hệ và hẹn lịch tư vấn pháp luật trực tiếp:


Đối với những vấn để pháp lý mang tính chất phức tạp, có nhiều tài liệu, chứng cứ. Luật sư tư vấn qua  Điện thoại  không đủ dữ liệu để tư vấn, giải đáp cụ thể. Quý khách hàng có thể đặt lịch để trao đổi trực tiếp với luật sư theo thông tin liên hệ sau đây:
 

2.  Phạm vi và phương thức luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp:


Sau khi tiếp nhận thông tin và hẹn lịch tư vấn, Công Chứng Hội An tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... trên các lĩnh vực khác nhau, cụ thể:


+  Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, tranh chấp dân sự, tranh chấp hợp đồng...;


+  Tư vấn pháp luật Hình sự, tố tụng hình sự, quy định về tội danh, khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ - tăng nặng trách nhiệm hình sự, cấu thành tội phạm và các quy định khác liên quan;


+  Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tiếp, cụ thể: Tư vấn quy định pháp luật về Hôn nhân gia đình, các vấn đề về kết hôn, ly hôn, tài sản chung, tài sản riêng, quyền nuôi con khi ly hôn, bạo lực gia đình các vấn đề hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài...;


+  Luật sư tư vấn pháp luật Thừa kế - Di chúc, cụ thể: Tư vấn lập di chúc, tư vấn quy định về di chúc, di sản thừa kế, tư vấn tranh chấp về thừa kế và các vấn đề khác liên quan;


+  Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tiếp tại văn phòng: Tư vấn quy định pháp luật về Đất đai, quy định về mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, tranh chấp đất đai, nhà ở, khởi kiện về đất đai và các quy định pháp luật liên quan.


+  Luật sư tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại: Tư vấn quy định pháp luật về Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, thủ tục hành chính, tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông...


+  Luật sư tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài, Sở hữu trí tuệ;


+  Luật sư vấn pháp luật Lao động, Hành chính, ..v..v...trực tiếp tại văn phòng Công Chứng Hội An


4. Thời gian tư vấn pháp luật trực tiếp: Tất cả các ngày trong tuần (quý khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại để hẹn lịch tư vấn).